تغییر نگرش جامعه ایثارگران به فرهنگ اشتغال ضروری است

تغییر نگرش جامعه ایثارگران به فرهنگ اشتغال ضروری است

غلامرضا حقایق‌پور در کارگاه آموزشی منطقه‌ای کارکنان حوزه‌ اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران، گفت: اشتغال و کارآفرینی فرزندان شاهد و ایثارگر از مهمترین و بزرگترین چالش‌های نظام است.
وی افزود: امروز هر خانواده‌ای با مشکل بیکاری دست و پنجه نرم می‌کند و به دنبال شغلی است تا بتواند امور زندگی خود را اداره و مدیریت کند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین با اشاره به اینکه مشکلات بیکاری فقط در نداشتن شغل خلاصه نمی‌شود، گفت: متاسفانه تبعات این مشکل بی‌شمار است که افزایش جرایم و تخلفات و آسیب‌های اجتماعی از جمله آنها است.
وی با بیان اینکه خانواده‌های شاهد و ایثارگر نیز با مشکل بیکاری مواجه هستند، گفت: باید این مشکل با استفاده از راهکارهایی برطرف شود، امیدواریم برگزاری کارگاه آموزشی منطقه‌ای کارکنان حوزه‌ اشتغال بنیاد راهی جهت کاهش این مشکلات باشد.

n00197471-b

ادامه مطلب