فتح قله شهادت افتخاری بزرگ برای شهدای فاطمیون است

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی گفت:

شهادت قله ای است که فتح آن برای هرکس افتخاری بزرگ است و این افتخار امروز شامل حال شهدای مدافع حرم فاطمی نیز شده است.

wave20

ادامه مطلب