فرمانده شهید احمد امینی

فرمانده شهید احمد امینی

احمد امینی

محل تولد : کرمان – رفسنجان – محمدآبادسفلي

تاریخ تولد : ۱۳۴۲-۰۶-۰۱

محل شهادت : اروندرود

تاریخ شهادت : ۱۳۶۴-۱۱-۲۱

نام پدر :

نام مادر :

وضعیت تاهل : مجرد

عملیات : والفجر هشت

ادامه مطلب